UTSTÄLLNINGEN

Vad ser du när du blickar i en spegel? Troligen är det du själv som tittar tillbaka på dig. Men vad gör du när din spegelbild inte stämmer överens med den du är?

Vägen genom könskorrigeringen var lång, snårig och i ständig uppförsbacke, men Andrè hade inget val.
Det rörde sig om ett oändligt antal telefonsamtal och oräkneliga timmar med psykologer, socionomer och läkare. André genomgick intelligensutredningar, regelbundna hormonsprutor, möten med logopeden och kirurgiska ingrepp. Dagar och veckor blev till månader och år – men sedan äntligen, kunde André se sig i spegeln utan att behöva fyllas av ångest över bilden som mötte honom.

Under fyra års tid följde jag den utdragna kampen för sitt sanna jag som André Olofsson gick genom.